• Câu hỏi: tại sao nước biển bị nhiễm mặn?

    Dược hỏi hannguyen đến Việt Phú, Khánh Hoàng trên 10 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

      Nguyễn Khánh Hoàng Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Chào em. Sự mặn của nước là do trong nước có các loại muối như NaCl. Trong nước sông cũng có chứa các loại muối này, tuy nhiên ở nồng độ rất thấp. Ông bà ta có câu, trăm sông đổ vể một bể, tức là mọi con sông cuối cùng đều chảy ra biển lớn, biển là “bể chứa” nước cuối cùng. Sau đó nước sẽ bốc hơi từ biển, tạo ra mưa, quay lại các con sông. Quá trình nước ngọt chảy ra biển, sau đó bốc hơi và quay trở lại cứ tiếp diễn liên tục liên tục qua hàng triệu triệu năm. Như chúng ta biết thì các loại muối không bốc hơi được. Do đó chúng được tích lũy lại trong biển. Lâu dần lâu dần sẽ làm cho nước biển trở nên mặn.

Các bình luận