• Câu hỏi: Tại sao các vì sao trên trời lại phát sáng ạ

    Asked by 485a1824 to Khánh Hoàng on 11 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

      Nguyễn Khánh Hoàng answered on 11 Th4 2018:


      Chào em. Các vì sao là một khối plasma được liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn. Trong lõi của các ngôi sao này, phản ứng tổng hợp hạt nhân liên tục diễn ra. Các phản ứng này tạo ra nguồn năng lượng rất lớn, năng lượng này sẽ bị bức xạ ra ngoài không gian, tạo nên ánh sáng như ta thấy.

Các bình luận