• Câu hỏi: tại sao khi trời nắng lại không tưới cây?

    Asked by NguyễnTài39 to Hồng Hà, Khánh Hoàng, Minh Phương, Thanh Hòa, Việt Phú on 10 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

      Nguyễn Khánh Hoàng answered on 10 Th4 2018:


      Chào em. Khi ta tưới cây, các giọt nước sẽ đọng trên lá và thân cây. Các giọt nước này giống như những lăng kính hội tụ thu nhỏ, sẽ tập trung ánh sáng mặt trời vào các điểm trên lá cây, tạo ra nhiệt độ rất cao. Nhiệt đô cao này làm cho lá cây bị héo, không tốt cho cây. Nếu ta muốn tưới khi trời nắng, ta có thể tưới phần đất xung quanh gốc cây mà thôi, điều này sẽ không gây hại cho cây

Các bình luận