• Câu hỏi: tại sao lại có hiện tượng nóng lên toàn cầu?

    Dược hỏi Linh Đan đến Hồng Hà, Khánh Hoàng, Minh Phương, Thanh Hòa, Việt Phú trên 10 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

      Nguyễn Khánh Hoàng Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Chào em. Hiện tượng nóng lên toàn cầu xảy ra do lượng khí CO2 và các loại khí nhà kính khác (như methane CH4, nitrous oxide N2O vv) tích tụ trong tầng khí quyển của trái đất. Chúng hấp tụ nhiệt năng từ mặt trời tỏa ra. Do các loại khí này tồn tại trong khí quyển trong thời gian rất dài, chúng liên tục giữ nhiệt năng lại, làm cho trái đất nóng lên.

Các bình luận