• Câu hỏi: tại sao lại có hiện tượng nóng lên toàn cầu?

    Asked by Linh Đan to Hồng Hà, Khánh Hoàng, Minh Phương, Thanh Hòa, Việt Phú on 10 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

      Nguyễn Khánh Hoàng answered on 10 Th4 2018:


      Chào em. Hiện tượng nóng lên toàn cầu xảy ra do lượng khí CO2 và các loại khí nhà kính khác (như methane CH4, nitrous oxide N2O vv) tích tụ trong tầng khí quyển của trái đất. Chúng hấp tụ nhiệt năng từ mặt trời tỏa ra. Do các loại khí này tồn tại trong khí quyển trong thời gian rất dài, chúng liên tục giữ nhiệt năng lại, làm cho trái đất nóng lên.

Các bình luận