• Câu hỏi: cá ăn rác do sống trong môi trường bẩn, ta ăn cá có phải ta đang ăn rác không ạ?

  Dược hỏi 652a1824 đến Thanh Hòa, Minh Phương trên 12 Th4 2018.
  • Hình chụp: Nguyễn Thanh Hòa

   Nguyễn Thanh Hòa Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào em!
   Thực ra thì cá sống trong môi trường bẩn thì một số chất độc sẽ tích lũy vào cơ thể cá như kim loại nặng, chất hữu cơ độc hại. Khi ta ăn cá thì đồng thời sẽ đưa chất độc vào cơ thể. Theo các nghiên cứu thì kim loại thường thích lũy vào gan, mật; còn chất hữu cơ thì vào các mô mỡ nên khi ăn cá ta nên tránh các cơ quan này nhé

Các bình luận