• Câu hỏi: sử dụng máy tính nhiều có gây ô nhiễm môi trường ko

  Dược hỏi Phạm Ngọc Dũng đến Việt Phú, Thanh Hòa, Minh Phương, Khánh Hoàng, Hồng Hà trên 13 Th4 2018.
  • Hình chụp: Nguyễn Thanh Hòa

   Nguyễn Thanh Hòa Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào em!
   Hiện nay vấn đề rác thải linh kiện điện tử là vấn đề nóng trên toàn cầu. Khi xử dụng nhiều máy tính thì lượng rác thải điện tử càng nhiều và rất khó xử lý vì nó chứa một số chất độc hại: một số kim loại vv…Như em thấy một số làng nghề tái chế kim loại (thu mua linh kiện điện tử, rồi tách kim loại) bị ô nhiễm nghiêm trọng là người mắc bệnh hiểm nghèo cao

Các bình luận