• Câu hỏi: con muốn hỏi những yếu tố cần thiết cho sự sống là gi ?

  Dược hỏi Huỳnh Phúc đến Hồng Hà, Khánh Hoàng, Minh Phương, Thanh Hòa, Việt Phú trên 5 Th4 2018.
  • Hình chụp: Cao Hồng Hà

   Cao Hồng Hà Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào Huỳnh Phúc,
   Những yếu tố cơ bản nhất cần thiết cho sự sống (như trên trái đất) được. Ác nhà khoa học thống kê bao gồm:
   – Nước,
   – Khí quyển, có oxy thích hợp.
   – nhiệt độ thích hợp,
   – Các nguồn dinh dưỡng phù hợp.
   – Môi trường có nồng độ chất độc hại, phóng xạ không quá cao.
   …..
   – Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác để duy trì và phát triển nhưng thế thì kể không hết được.
   Hy vọng giải đáp được câu hỏi của em
   Thân ái
   Hồng Hà

  • Hình chụp: Nguyễn Thị Minh Phương

   Nguyễn Thị Minh Phương Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Câu hỏi của con khá rộng. Cô xin trả lời như sau:

   Những yếu tố cần thiết cho sự sống của động vật và thực vật là khác nhau (Con người nằm trong nhóm động vật con nhé). Với hai nhóm đối tượng này cô có thể trả lời ngắn gọn như sau:

   – Đối với động vật: Những yếu tố cần thiết cho sự sống bao gồm: không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng. Đây là những điều kiện cơ bản để động vật tồn tại, phát triển bình thường.

   – Đối với thực vật: Những yếu tố cần thiết cho sự sống bao gồm: nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Trong đó đất cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Ánh sáng, không khí giúp cây quang hợp, thực hiện các quá trình tổng hợp chất hữu cơ, quá trình trao đổi chất, trao đổi khí giúp cây sống, sinh trưởng và phát triển bình thường. Thiếu một trong các điều kiện trên cây sẽ không sống được.

Các bình luận