• Câu hỏi: em muốn hỏi là có lí do gì ngoài con người gây ra ô nhiễm nguồn nước ạ

  Asked by Nguyen Thien An to Thanh Hòa, Khánh Hoàng on 10 Th4 2018.
  • Hình chụp: Nguyễn Thanh Hòa

   Nguyễn Thanh Hòa answered on 10 Th4 2018:


   Chào em! Việc ô nhiễm nước trên trái đất chủ yếu là do con người. Ngoài con người ra thì có một phần do các hiện tượng tự nhiên như bão, lũ, động đất. Ví dụ, như sau khi lũ lụt, em sẽ thấy nước sẽ rất bẩn, đục, mùi hôi thối.

  • Hình chụp: Nguyễn Khánh Hoàng

   Nguyễn Khánh Hoàng answered on 10 Th4 2018:


   Chào em. Ngoài con người thì nguồn nước cũng có thể bị ô nhiễm do các quá trình của tự nhiên như lũ lụt, bão , động đất như chị Hòa nói. Ngoài ra khi nước ngầm đi qua các nơi có chứa nhiều kim loại nặng như thủy ngân, thì cũng sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước.

Các bình luận