• Câu hỏi: Cho em hỏi là tại sao ở trong nhà máy lại thải ra nhiều khí màu đen vậy?

    Dược hỏi NguyenQuangMinh đến Thanh Hòa trên 10 Th4 2018. Câu hỏi nãy cũng được hỏi bởi 652a1824.
    • Hình chụp: Nguyễn Thanh Hòa

      Nguyễn Thanh Hòa Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Chào em! Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Nhà máy mà hay khí màu đen chủ yếu là do đốt chất đốt không hết có nhiều bụi (bụi than) kèm theo em à

Các bình luận